Mis asi on ajatöö ja kuidas see aitab töötajaid motiveerida ning töö efektiivsemaks muuta?

Paindlik aja- ja kohavalik on Eesti tööturul on kanda kinnitamas. Siiski on mitmeid ameteid, kus kaugtööd teha ei saa. Kuidas võimaldada nendele töötajatele motiveeriv töökeskkond?

Eestis on aina kasvamas nõudlus paindlikumalt töötada. Inimesed soovivad rohkem otsustada selle üle, millise koormusega tööd tehakse ja kuidas seda vaba ajaga kombineeritakse. Seetõttu oodatakse ka tööandjalt enam vastutulelikkust ja võimalusi oma tööasjade korraldamiseks. See on edu võti nendele ettevõtetele, kes väärtustavad tulemuslikkust, mitte ei loe kokku ainult kulunud tunde. Motiveeritud töötajad on tunduvalt efektiivsemad ja teevad töö ära kiiremini. 

Ajatöötajate hulk suureneb
Motiveeriva töökeskkonna loomiseks on mitmeid võimalusi ja see, mis kedagi innustab, on varieeruv. On neid, kes soovivad, et nende töö aeg ja koht oleks kindlalt nii ajaliselt kui ka mahuliselt piiritletud. Sellisel juhul peaks tööandjal olemas võimalus ka neile vastu tulla. Samas on aina rohkem inimesi, kes soovivad kuust kuusse oma tööaega paindlikumalt kujundada. Neid võib nimetada ajatöötajateks. Näiteks kehtib see tudengite puhul, kelle õppekoormus on loengute mahu tõttu kuude lõikes erinev. Või siis soovivad lapsevanemad suuremat vabadust ja lapse kasvatamise kõrvalt oma tööaega ise planeerida. Kui nende inimeste töö nõuab kontoris viibimist, tuleb leida teised lahendused motiveeriva töökeskkonna loomiseks, kui seda on näiteks ülesannete täitmine distantsilt. Sellisel juhul saab paindlikkust reguleerida tööajaga. Seesugust lahendust saab kasutada klienditeeninduses, müügitöös ja muude graafiku alusel paika pandud ametite puhul.

Ajatöötajate hulk on viimastel aastatel kasvama hakanud ja oleme ka enda ettevõttes seda paari aasta jooksul suurendanud, et inimeste soovidele vastu tulla. Ajatöö planeerimine nõuab põhjaliku ja läbimõeldud graafiku loomist, et kõik sujuks ja ette ei tuleks suuri ootamatusi. Kindlasti ei tähenda see, et ühel kuul töötad paar tundi ja järgmisel mõne päeva nädalas või et kontorid teatud perioodil inimestest tühjad oleksid. Töötajad saavad oma töömahu valida poole kuni täiskoormuse vahel ja graafikud koostatakse nii, et piisavalt inimesi tööpostil oleks.

Lühem tööaeg, paremad tulemused
Alternatiivne lahendus, mis sobib näiteks müügitöö puhul, on lühem töötamise aeg ehk kuue tunni tööpäevad. Selle eesmärk on inimestele pakkuda võimalust päevas lühemalt töötada, kuid samal ajal siiski heade tulemusteni jõuda. Selline töökorraldus sobib juhul, kui ametikohal (näiteks müügitöö või mõni muu aktiivne ja pingeline amet) on kehtestatud konkreetsed tulemuseesmärgid. Teisisõnu tähendab see, et inimene saab töötada vähem aega, aga siiski püstitatud eesmärgid täita ja palgas mitte kaotada. Muidugi tuleb meeles pidada, et igaühele taoline töö ei sobi ja inimene peab olema valmis lühema ajaga rohkem saavutama.

Meie ettevõttes pilootprojektina alguse saanud kuue tunni tööpäevade eksperiment on aga hästi käima läinud ning ennast õigustanud. Samuti on see näidanud, et vähema tööajaga tulemused ei lange, vaid hoopis paranevad. See annab kinnitust, et selline töökorraldus on jätkusuutlik ja kindlasti laiendame seda veelgi.

Võib tuua muudatusi tööülesannetes
Enne aga, kui ettevõttes tööd ümber korraldama ja ajapaindlikumaks muutma hakata, tuleb kindlasti esmalt ära kaardistada tööprotsessid: kui palju kulub aega teatud töö tegemiseks, kui lai on töötaja ülesannete hulk jne. Analüüs annab hea ülevaate sellest, kas olemasoleva töö iseloomu juures annab ajatöö lahendust rakendada. Üldjuhul võib see tähendada, et erinevate ülesannete hulk muutub kitsamaks, kuna nii suudab töötaja efektiivsemalt ja kontsentreeritumalt ülesandeid sooritada. Kindlasti peab olema valmis ka selleks, et vajadusel tuleb tööülesandeid tiimis ümber jagada või uusi töötajaid värvata. Seega nõuab uus korraldus aega ja harjumist ning alustada võiks väiksemas mahus ja samm-sammult, et inimestel oleks aega kohaneda.

Kokkuvõttes võib uus töökorraldus tuua paremad tulemused ja inimeste töö efektiivsemaks muuta. Seda aga juhul, kui ettevõtte juhtimiskultuur on tulemustele orienteeritud. Kuna soov paindlikuma tööaja ja -koha suhtes pidevalt kasvab, peaks ettevõtted selleks aegsasti valmis olema ning nägema takistuste asemel võimalusi. Praeguses tööturu seisukorras, kus töökäsi napib, on töötajate soovidele vastutulek oluline.

Postitused