Telekommunikatsioon ja võrgud

Elisat ei saaks eksisteerida ilma meie heade telekommunikatsiooni spetsialistideta. Telekommunikatsioon ja võrkude töövaldkond hõlmab väga erineva iseloomuga ameteid, mis jaotuvad peamiselt 2ks: raadio- ja juurdepääsuvõrgu ametiteks ning baasvõrgu ametiteks.

Meie raadiovõrkude ja juurdepääsuvõrkude spetsialistid esindavad oma olemuselt üldtuntud telekommunikatsiooni inseneri kuvandit. Tegeleme sõna otseses mõttes võrgu loomisega – raadiolainete, tugijaamade ning ühendustega. Siin on töö peamine fookus levialade parendamisel nii 2G, 3G kui ka 4G osas. See tähendab üleriigilist tugijaamade ehitamist, haldamist ja mõõtmist. Meie raadiovõrkude ja juudepääsuvõrkude spetsialistide töö ei piirdu vaid kontoritööga, vaid eeldab enamikel juhtudel ka erinevatel objektidel ringi liikumist– vaja on teha mõõtmisi, kontrollida, ehitada jne. Vahel peab tegema töid ka öösel – näiteks hetkel just uuendasime mobiilkeskjaama tarkvara, mis tähendas, et mehed said koju alles öösel kell 3. Aga see on ka omamoodi põnev.

Meie baasvõrkude osakond tagab, et kõik Elisa põhiteenused toimiksid: helistamine, mobiil ja fix, internet (Mint ja kaabel), lisaväärtusteenused nagu SMS, MMS, prepaid jne. Kui vanasti teati keskjaamu kui hiiglaslikke seadmeid, mis võtsid enda alla suuri ruume, siis tänapäevased keskjaamad on juba nagu serverid – toimub pidev lähenemine IT-le. Seepärast on meie meeskonnas ka mitu IT-haridusega inimest. Meie inseneride töö on konfigureerida seadmed nii, et kõik Elisa teenused toimiksid. Lisaks kõnedele käivad baasvõrkude alla ka mobiilse interneti keskseadmed, IP backbone ja registrid.

Baasvõrkudes on seadmete arv väiksem kui raadiovõrgu- ja juurdepääsuvõrgu ametites (keskmiselt 2 üksteist dubleerivat seadet põhiteenuste kohta – mobiilne kõneside (MSS/MGW), Mint (SGSN/MMS) jne). Igapäevaselt toimub seadmete haldmine, konfigureerimine ja uute teenuste arendamine nende seadmete baasil.

Monitoorimine on Elisas koondatud eraldi osakonda, kus ollakse 24/7 valvel. Kui on ekraanidelt näha, et võrgus kõik ei toimi või on tekkinud alarme, võtab monitooringu spetsialist ühendust inseneridega.

Meeskonnad on meil üldiselt 4-6 liikmelised ja pea alati on vastutus jagatud nii, et ühe asja eest vastutab 2 inimest. Suuremal osal meie töötajatest on erialane kõrgharidus – on nii rakenduslikku, bakalaureust kui ka magistreid.

Peamised ametikohad siin osakonnas:

  • kõneside insener
  • mobiilse andmeside insener
  • RAN insener
  • raadiovõrgu kvaliteediinsener
  • lisaväärtusteenuste insener
  • hooldustehnik.

Põhjused, miks siin töötada:

Meil on hea tööaja korraldus.

Tavaline tööaeg on 8.30-17.00, kuid soovi korral saad valida endale meelepärase tööaja ja koha. Meile on olulisemad töö tulemused, mitte see, millal ja kus tööd tehti. PS! Loe ka Elisa tegevjuhi Sami Seppäneni intervjuud Delfi Ärilehes: “Elisa juht selgitab, miks ta toetab väljaspool kontorit töötamist”.

Saad nautida vaheldusrikkust.

Keerulised ja põnevad teemad ei lõppe siin kunagi otsa. Rutiini ei maksa karta, sest vaheldusrikkaid ülesandeid jagub ning paralleelselt on käimas mitmeid erinevaid projekte.

Sul on võimalus enda ideid ellu viia.

Elisas saad olla Sina ise. Ülemused ei ütle Sulle, kuidas täpselt pead oma tööd tegema. Oleme alati avatud uutele ideedele ja head mõtted lähevad meil ka kiiresti käiku. Loome Sulle kõik võimalused, et saaksid oma oskuseid ja teadmisi maksimaalselt rakendada. Sul on vabadus. Sa tegutsed. Sa võtad initsiatiivi. Sa proovid, katsetad. Ka vigade tegemine on okei. Meiega oled iga päevaga parem, kui olid eile ja saavutad ägedaid tulemusi.

Saad töötada kiiresti arenevas valdkonnas.

Telekommunikatsiooni valdkond areneb tohutul kiirusel. Kuna soovime olla konkurentidest alati sammukese ees, siis peame kiirelt arenema ja õppima – iga nädalaga tuleb uusi lahendusi, uusi teenuseid ja tehnoloogiaid, tarku võimalusi. Elisas töötades saad esimesena teada uutest tehnoloogilistest lahendustest ja trendidest ning oled pidevalt uute arengutega kursis.

Pakume Sulle heal tasemel koolitusi.

Meie töötajad on väga rahul Elisast saadavate täiendkoolitustega. Lisaks hindame kõrgelt seda, kui meie inimesed soovivad töö kõrvalt õppida ja saada veel targemaks ja osavamaks.

Pakume Sulle häid ja kaasaegseid töövahendeid.

Saad hea arvuti, töötelefoni, tasuta kõned ja kange interneti, et saaksid teha oma tööd hästi ja mugavalt.

Pakume väga head hüvede ja soodustuste paketti.

Hoolitseme oma töötajate tervise eest, anname lisapäevi puhkamiseks, oleme võimalusel paindlikud tööaja ja -koha suhtes, pakume arendavaid huviringe töötajate lastele ja muid häid töötingimusi. Loe hüvedest lähemalt siit.

Soovime, et iga Elisalane oleks õnnelik ja rahul tööga, mida ta teeb.

Sul on võimalus teha karjääri Elisa sees.

Sigrid Savest
"Elisas töötamine on kui seiklus läbi pidevalt uueneva tehnoloogiaajastu, mis pakub Sulle iga päev uusi kogemusi, väljakutseid ja vaheldust, võimaldades seejuures jääda iseendaks ning valida just Sinule sobiv tööaeg."
Kristo Kork, raadiovõrkude valdkonna juht